$10.00 /lb.
Avg. 1 lb.

Pork Shank - Sliced

Avg package weight 1.2lb

Save $0.75 /lb.
$8.25 /lb.
$9.00 /lb.
Avg. 1.2 lb.
$7.00 /lb.
Avg. 4.5 lb.
$7.00 /lb.
Avg. 6.5 lb.
$14.00 /lb.
Avg. 1 lb.
$8.00
$7.50 /lb.
Avg. 8 oz.

Red Barn Chicken - Leg Quarters

Avg 1.25lb package, Two leg quarters (two thighs, two legs total)

$7.50 /lb.
Avg. 1.25 lb.
$7.50 /lb.
Avg. 1 lb.
$13.00 /lb.
Avg. 1 lb.
$8.50 /lb.
Avg. 1.5 lb.

Red Barn Chicken - Whole

Avg 3-4.5lb package, one whole chicken

$7.50 /lb.
Avg. 3 lb.

Red Barn Chicken - Whole Cornish cross (hens)

Avg 4.5lb package, 2 Cornish Cross whole chickens

$7.50 /lb.
Avg. 5 lb.
$9.50 /lb.
Avg. 1.75 lb.
$10.00 /lb.
Avg. 2.75 lb.
$10.50 /lb.
Avg. 8 oz.
$10.50 /lb.
Avg. 3 lb.
$46.99